ბიბლიოთეკა

 

სიახლეები და მოვლენები

 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრთა კონკურსის გამოცხადების შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის პროექტი სტუდენტებისათვის
ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+-ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად დასავლეთ პომერანიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში პოლონეთი
სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენციას თემაზე: „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

ბრძანება 01-04/5

საგაზაფხულო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობისა და სტატუს შეწყვეტილ სტუდენტთა აღდგენის პროცედურების წარმართვის შესახებ
2015 წლის შიდა მობილობის ვაკანტური ადგილები
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015 წლის 28-29 მაისს ჩატარდება სტუდენტთა და მაგისტრანტთა საუნივერსიტეტო XXV სამეცნიერო კონფერენცია.
რექტორის არჩევნები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
VII საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება” (INSO2015)
გამოცხადდა გლობალური სტუდენტური გაცვლითი პროგრამის (UGRAD) ახალი შესარჩევი კონკურსი. დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ საქართველოში ამერიკის საელჩოს ვებგვერდს:
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, განათლების ხარისხის განვითარების საქართველოს ეროვნული ცენტრისა და ERASMUS+-ის საქართველოს ეროვნული ოფისის მხარდაჭერით, 2015 წლის 1-2 მაისს ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე: უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები" - HENTI 2015
ერთობლივი პროექტი - „ნორვეგიაში, საქართველოსა და ყირგიზეთში ტურიზმის მდგრადი განვითარების სფეროში განათლება“
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 23 დეკემბრის არჩევნების საბოლოო შედეგების შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება # 1
საერთაშორისო კონფერენცია"პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო"
ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროექტი ELECTRA აცხადებს კონკურსს
დისკუსია ტემპუსის No.543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR პროექტის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაცია „სპექტრში“
MathGeAr - Questionnaire - სტუდენტთა აზრის გამოკითხვა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართულია ტემპუსის პროექტში (543868–TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR MathGeAr
ჩეხეთის მთავრობის პროექტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

დადგენილება N 30(14/15)

აკაკი წერეთლის საელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების თაობაზე
აწსუ სტუდენტების განსხვავებული და/ან დავალიანებაში დარჩენილი კრედიტების ათვისების შესახებ
უნივერსიტეტში სტუდენტის სწავლის ვადის განსაზღვრის,სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვევიტის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში უნივერსიტეტის ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ
2014 წლის 25 ნოემბერს გაიმართება ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, ფაზისის აკადემიის აკადემიკოსის, ემერიტუს პროფწსორის გურამ გაბუნიას 80 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო.და წიგნის "უძველესი ეგრის-კოლხური და ზოგად ქართული პრობლემატიკიდან" პრეზენტაცია
ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა ALRAKIS II აცხადებს კონკურსს
Erasmus Mundus-ის გაცვლითი პროგრამა IANUS II აცხადებს კონკურსს
სადოქტორო პროგრამა ეკონომიკასა და მართვაში
Erasmus Mundus-ის გაერთიანებული სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების თაობაზე
ტაილანდის განვითარების მართვის ეროვნული ინსტიტუტი NIDA აცხადებს სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიების მოსაპოვებელ კონკურსს
ბერგენის უნივერსიტეტის (ნორვეგია) სამაგისტრო პროგრამა
ისრაელის მთავრობის სტიპენდიები სტუდენტებისთვის
ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა MEDEA აცხადებს კონკურსს
22 ნოემბერს გაიმართება ბიზნესისი სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ეკატერინე უკლებას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა. მწვანე დარბაზში 13.00 საათზე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეების არჩევნების დანიშვნის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საბჭოებში სტუდენტი წევრების არცევნების დანიშვნის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და აგრარულ ფაკულტეტებზე აკადემიური საბჭოს დანიშვნის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2014 წლის 23 ოქტომბრის აკადემიური სბჭოს არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დანიშნული აკადემიური საბჭოს არჩევნების საბოლოო შედეგები
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსის პირველადი შედეგები
გამოცხადდა კონკურსი UNESCO-ს ავიცენას ჯილდოს მისაღებად.
დებულება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფინანსური ვალდებულების დაფარვის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის №01-04/50, 2/09/2014 ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 01-04/54, 5/09/2014 წლის ბრძანებით მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსებში მონაწილე კონკურსანტთა გასაუბრების განრიგი

ბრძანება # 01–04/66

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს რიგი წევრების არჩევნების დანიშვნის შესახებ

დადგენილება № 10 (14/15)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის №01-04/50 2/09/2014 ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიების დამტკიცების შესახებ აკადემიური საბჭოს №6 (14/15) დადგენილებში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აკაკი წერეთლის საელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების თაობაზე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: «მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები»
რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის საკონკურსო კომისიები
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ინგლისური ენისა და აღმოსავლური ფილოლოგიის მიმართულებაზე) მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება # 01–04/64

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კოდექსის დამტკიცების თაობაზე
დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის 2 ოქტომბერს დანიშნულ სპეციალობის გამოცდების შედეგები
დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის სპეციალობის გამოცდაზე დაშვებული კონკურსანტების სია
დოქტორანტებისათვის სპეციალობაში გამოცდა ჩატარდება 2014 წლის 2 ოქტომბერს 12 საათზე
„ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის“ ლექცია-სემინარი უნივერსიტეტში
დოქტორანტებისათვის უცხო ენაში გამოცდა
2014-2015 სასწ. წლის სადოქტორო პროგრამების საგამოცდო საკითხები
2014-2015 სასწავლო წლის შიდა საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდის პირველადი შედეგები.
სტაჟირება საჯარო დაწესებულებებში

ბრძანება №01-04/56 

2014-2015 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების დანიშვნის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: «მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები»
ტესტის ნიმუშები დოქტორანტებისათვის
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო.

ბრძანება №01-05/726

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი გამოცხადდეს მიღება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე

დადგენილება #2 (12/13)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი

ბრძანება№ 01-04/54

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობების, კონკურსანტთა რეგისტრაციის ვადების, ადგილისა და კონკურსის დასრულების თარიღის განსაზღვრის შესახებ
2014-2015 სასწავლო წელს პირველ კურსზე ჩასარიცხი აბიტურიენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის საბუთების მიღება
მიმდინარე სასწავლო წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიში სწავლა დაიწყება 15 სექტემბერს.
სამაგისტრო საკითხები

რექტორის ბრძანება 01-04/50

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
2014-2015 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ
2014 წლის სამაგირტო პროგრამები

დადგენილება N76(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N77(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N78(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N79(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N80(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N81(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N82(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N83(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N84(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობებსი დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
აკადემიური და მასწავლებლის კონკურსების სააპელაციო განცხადებებების მიღება
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრში და საინჟინრო-ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

ბრძანება № 01-04/44

საშემოდგომო სემესტრის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობისა და სტატუს შეწყვეტილ სტუდენტთა აღდგენის პროცედურების წარმართვის შესახებ
მობილობისათვის გამოყოფილი ვაკანტური ადგილები
გასაუბრების განრიგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
გასაუბრების განრიგი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
გასაუბრების განრიგი საინჯინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის
გასაუბრების განრიგი პედაგოგიურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
გასაუბრების განრიგი საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის
გასაუბრების განრიგი ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
გასაუბრების განრიგი ჯანდაცვის ფაკულტეტის
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები

დადგენილება N75 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ნ01-04/32,31.05.2014 ბრძანებით რიგ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიების დამტკიცების შესახებ აკადემიური საბჭოს N70(13/14) დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N71(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტის რექტორის N01-04/33,31.05.2014 ბრძანებით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრში საინჟინრო-ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე (დიზაინის მიმართულებაზე)მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N70(13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტის რექტორის N01-04/33,31.05.2014 ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიების დამტკიცების შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო
მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია "ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"
აშშ საელჩო აცხადებს კონკურსს 2015 – 2016 სასწავლო წლის ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამაზე.
VII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური არაანაზღაურებად სტაჟირებაზე იწვევს უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტს ან კურსდამთავრებულს.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ვახტანგ ამაღლობელის სახელობის ამერიკის შესწავლის ცენტრი აცხადებს მიღებას ამერიკისმცოდნეობის საზაფხულო სკოლაში

ბრძანება N 6/1

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პარლამენტის აგრარული ფაკულტეტის საბჭოს ახალი წევრების ასარჩევად შუალედური არჩევენების დანიშვნის შესახებ.
2014 წლის 28 ივნისს გაიმართება ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის იგორ კეკელიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12 სთ. აუდიტორია №1114)
2014 წლის 25-27 სექტემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ატარებს XII ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციას
გერმანიის საელჩო აცხადებს საბუთების მიღებას საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდიის მისაღებად
გერმანიის ქალაქ იენის ფრიდრიჰ შილერის უნივერსიტეტის ენათმეცნიერული გერმანისტიკის ინსტიტუტსა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტს შორის არსებული პარტნიორობის ფარგლებში (GIP-Partnerschaft) დაგეგმილია დოქტორანტთა სკოლის დაარსება.
2014 წლის 24 ივნისს გაიმართება ჰუმანიტურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის მარიამ მარჯანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ. 1114 აუდიტორია)

რექტორის ბრძანება №01-04/32

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

რექტორის ბრძანება№ 01-04/33

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრში და საინჟინრო-ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობების, კონკურსანტთა რეგისტრაციის ვადების, ადგილისა და კონკურსის დასრულების თარიღის განსაზღვრის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული ენის მიმართულებებზე) და საინჟინრო-ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე (დიზაინის მიმართულებაზე) მასწავლებელთა სამსახურში მიღების წესი
კონკურსის ჩატარების წესი
2014 წლის 12 ივნისს გაიმართება ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის თეა უდესიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12 სთ. 1114 აუდიტორია)
2014 წლის 5 ივნისს გაიმართება პედაგოგიურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ლალი (ბარბარე) აბდალაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (13სთ. 1114 აუდიტორია)
ესსეების კონკურსი
2014 წლის 21 ივნისს გაიმართება საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის დოქტორანტის მეგი აფრიდონიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12 სთ. აუდიტორია №1114)
2014 წლის 7 ივნისს გაიმართება ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ბორის ჭიჭინაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (13 სთ. მწვანე დარბაზი)
2014 წლის 19 ივნისს გაიმართება საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის დოქტორანტის ბესიკ სირბილაძეს სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (14 სთ. აუდიტორია №1114)
2014 წლის 10 ივნისს გაიმართება საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დოქტორანტის ირინე ჩარკვიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (13 სთ. აუდიტორია №1114)

ბრძანება N 01-04/30

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტის პედაგოგიური,საინჟინრო-ტექნოლოგიური და საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტების საბჭოებში აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელთა არჩევნების თარიღისა და ადგილის,კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და კანდიდატების მიერ წარმოსადგენი ნუსხის დამტკიცების შესახებ.
2014 წლის 30 მაისს, 16:00 საათზე, აწსუ სააქტო დარბაზში გაიმართება სიმფონიური მუსიკის კონცერტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების მონაწილეობით. დასწრება თავისუფალია.
სახელოვნებო კვირეული 2014
2014 წლის 22 მაისს გაიმართება პედაგოგიური მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის გიორგი ბრეგაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 7 ივნისს გაიმართება ჰუმანოტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის მანანა ჭიჭინაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 17 მაისს გაიმართება ჰუმანოტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ნინო თავიდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს 2014-2015 სასწავლო წელს ლატვიის უნივერსიტეტში (ლატვია) ერთი სემესტრით სასწავლებლად მივლინებასთან დაკავშირებით
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს 2014-2015 სასწავლო წელს მისურის უნივერსიტეტში (აშშ) ერთი სასწავლო წლით სასწავლებლად მივლინებასთან დაკავშირებით
2014 წლის 31 მაისს გაიმართება ჰუმანიტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის გიგა ბასილაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)

ბრძანება N 01-04/27

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების ჩატარების შესახებ
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენცია თემაზე: „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ატარებს აბიტურიენტთა სასტიპენდიო კონკურსს „ტურიზმის“, „ეკონომიკის“ და „ბიზნესის ადმინისტრირების“ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მაპროფილებელ დისცილინებში: მ ა თ ე მ ა ტ ი კ ა, გ ე ო გ რ ა ფ ი ა, ი ს ტ ო რ ი ა.

ბრძანება №01-05/292

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკურ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ნიკო ნიკოლაძის ეროვნული კონცეფცია და საზოგადოებრივ-პუბლიცისტური მოღვაწეობა XIX ს-ის 70-80-იან წლებში. 31 მაისი 12 სთ. 1114 აუდიტორია
2014 წლის 1 მაისს გაიმართება პედაგოგიურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის მაკა ლომთაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (13სთ; აუდიტორია № 1114)

ბრძანება N 01-05-292

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარეების არჩევნების დანიშვნის შესახებ
2014 წლის 24 აპრილს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ვახტანგ თევდორაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 30 აპრილს გაიმართება ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ნინო ოქროჭელიძე სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (13სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 26 აპრილს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ქრისტინე ჭოხონელიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
დებულება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფინანსური ვალდებულების დაფარვის შესახებ
2014 წლის 2 აპრილიდან 12 მაისის ჩათვლით გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება და გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი ატარებს "გოეთეს დღეები 2014"-ს
2014 წლის 3 მაისს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის შორენა ბარბაქაძეს სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (12სთ; აუდიტორია № 1114)
2014 წლის 3 მაისს გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ნათია პერტაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა (14სთ; აუდიტორია № 1114)

დადგენილება N45 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N46 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N48 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N50 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N51 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N52 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N47 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N49 (13/14)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის N 01-04/10 28.01.2014 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
უნგრეთის მთავრობის ადამიანური რესურსების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც უნგრეთის მხარე შესთავაზებს სასწავლო სტიპენდიას წელიწადში 50 ქართველ სტუდენტს უნგრეთში სწავლის გასაგრძელებლად
სექტემბერი 2016
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შეფასების ეროვნული ცენტრი
აკრედიტაციის ცენტრი

რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი

ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახური